Sent G. Wierda

Politieke relevantie

2018 - Heden ten dage

Fractievertegenwoordiger (commissielid gemeenteraad), commissielid Omgevingswet, commissielid Energietransitie.

Portefeuille: Ruimtelijke ordening (natuur, agrarisch en toeristisch landschap), Duurzaamheid, Mobiliteit, Hulpdiensten en Publieke Gezondheid, ICT, Lobby, Rijksbeleid, Citymarketing en Monumenten.

2019 - Heden ten dage

Voorzitter,

Directeur Instituut van de Regio i.o.,

Lijsttrekker vandeRegio (Europees Parlement 2019),

Penhouder Platform voor Plaatselijke Belangen (202x).

2019 - Heden ten dage

Secretaris en inleveraar (Gelderland 2019).

2019 - Heden ten dage

Afgevaardigde ledenraad namens Lokale Partijen Gelderland,

lid commissie Toekomst,

Steunfractie (portefeuille: EUZA, BDO, KOREL)

2014 - Heden ten dage

Voorzitter

2017 - 2020

Nationale Collectief (2017, 2019-2020)

2020 - Heden ten dage

Kascommissie 2020/2021, namens GemeenteBelangen.

2020 - Heden ten dage

Extern lid permanente kiescommissie

ontstaan vanwege de gezamenlijke deelname van de Piratenpartij en vandeRegio aan de Europese verkiezingen in 2019 en gedeelde sympathieën voor DiEM25.

2016 - 2017

Initiatiefnemer van samenwerkingsverband van diverse politieke groeperingen met de wens de Kamer in te gaan

2016

lid programmacommissie TK2017

2014

ikkiesvooreerlijk.eu

kandidaat Europarlementariër

2009 - 2015

Onafhankelijke Nijmeegse Partij / Pacifistisch-Socialistische Partij '92

Over

Vader van dochter (2015) en zoon (2017).

Binnen de wijsbegeerte en informatiekunde vooral interesse in kennis (epistemologie) en intelligentie, zowel menselijk als kunstmatig. Binnen het bestuursrecht vooral interesse in kiesrecht, constitutionele toetsing en decentrale overheden.

Wandelt de Nijmeegse Vierdaagse. Houdt van schaatsen, met startrecht bij Elfstedentocht. Heeft in 2008 wedstrijd-geroeid in de lichte skiff. Schreef enkele korte verhalen in de fantastieke genres. Speelt graag met de videocamera.

Economische as: Socialist
Markt 14%
Gelijkheid 86%
Diplomatieke as: Internationalist
Wereld 85.6%
Natie 14.4%
Civiele as: Libertariër
Authoriteit 18.8%
Vrijheid 81.2%
Maatschappelijke as: Zeer progressief
Verandering 77.6%
Traditie 22.4%
Democratische as: Ombudspolitiek
Beleid 13%
Participatie 87%
Politiek-bestuurlijke as: Enigszins activistisch
Anarchistisch 66.4%
Bestuurlijk 33.6%
Typering ambtsdrager: Vragensteller
Standpunt vastheid 50%
Politieke benadering as: Regionalist
Top-down 16.1%
Bottom-up 83.9%

het Instituut van de Regio bied verschillende politieke waarden testen en typering ambtsdragers aan.

Competenties
   
1. Communiceren en luisteren 40%
2. Initiatief 88%
3. Omgevingsbewustzijn 95%
   
   
4. Onderhandelen 27%
   
5. Overtuigingskracht 61%
   
6. Samenwerken 59%
   
7. Inlevingsvermogen 64%
8. Analytisch vermogen 91%
   
9. Resultaatgerichtheid 48%
10. Integriteit 82%
11. Coachen 79%
12. Sturend vermogen 75%

Opleiding

2016, Open Universiteit, per cursus

Rechten

2005, 2007-2010, Radboud Universiteit

Wijsbegeerte

2006, Hogeschool Arnhem Nijmegen

Lerarenopleiding Wiskunde

2004 - 2005, Radboud Universiteit

Psychologie

2003 - 2004, Radboud Universiteit

Informatiekunde

2001 - 2003, Saxion Hogeschool, Deventer, verkort HBO

Bedrijfskundige Informatica

2001, Agnieten College, Zwolle

HAVO

profiel Natuur & Techniek en profiel Natuur & Gezondheid, met Management & Organisatie

Contact